, Imieniny:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

chleby

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ Zarząd Okręgowy w Lublinie przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 
 
INFORMACJE
Osoby zainteresowane pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być nią objęte jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniając przy tym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
1.056,00 zł dla osoby w rodzinie. 
 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy powinny zgłosić się po skierowanie do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie. Należy przedstawić swój dochód za miesiąc poprzedzający ten, w którym został złożony wniosek.
 
WAŻNE!
 
Osoby, które korzystały z POPŻ we wcześniejszych latach i są zainteresowane dalszą pomocą powinny również złożyć nowe oświadczenie.
 
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne