, Imieniny:
Skontaktuj się z nami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Borzechowie

Adres siedziby:    

Borzechów 1,  
24-224 Borzechów

Nr. Telefonu:    
81 511 14 01

Adres e-mail:    
borzechow@ops.pl


NIP: 715-13-37-480
Regon: 004187283

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej
o. Borzechów
NR 74 8687 0009 2002 2501 0196 0001


Wyślij>>>
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne