, Imieniny:

Klauzule informacyjne - RODO Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

Inspektor Ochrony Danych 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Pana Adama Walczuk, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu inspektor@cbi24.pl 

 

 

Ikona docx KIauzula Informacyjna - przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 12,49 kB ]  

Ikona doc Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 9,50 kB ]  

Ikona docx Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 14,74 kB ]  

Ikona docx Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 14,76 kB ]  

Ikona docxKlauzula informacyjna zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł netto, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.58 KB]

Ikona docxklauzula informacyjna dot. przyznania świadczeń z pomocy społecznej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.31 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.41 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.32 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.50 KB]

Ikona docxKlauzula inf.-rekrutacja dla zleceniobiorców, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.35 KB]

Ikona docxKlauzula inf.- —pracownik, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.97 KB]

Ikona docxKlauzula inf.-rekrutacja dla pracowników, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.27 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna_ w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.43 KB]

Ikona docKL do korenspondencji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.50 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna_Wsparcie kobiet w ciąży, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.03 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-AON, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.72 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-OW, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.61 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-Dobry start 300+, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.78 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-Pomoc społeczna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.89 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-Obsługa zasiłków dla opiekunów, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.20 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-Piecza zastępcza, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.99 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-Przemoc w rodzinie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.97 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.98 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-Świadczenia rodzinne, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.44 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-o dodatkach mieszkaniowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.25 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna-o pomocy osobom uprawnionym do alimentów., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.33 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna - programu „Dobry start”, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.53 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie 17.03.22, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.23 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie (40zł), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.45 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna- w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.97 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna- za życiem., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.31 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna- wspieraj Seniora, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.73 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ustawy z dnia 11 lutego 2016, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.28 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ust. z dnia 28 listopada 2003, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.29 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjny_500+, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.94 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjny-KRD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.70 KB]

Ikona docxKlauzula przyznanie pomocy żywnościowej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.29 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjny-Dodatki energetyczne, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.02 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna - (egzekucja alimenty), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.58 KB]

Ikona docxKlauzula świadczenie jednorazowe 300 zł finalna wersja PL, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.08 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjny-Dodatki mieszkaniowe, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.91 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna świadczenie jednorazowe 300zł finalna wersja. UA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.36 KB]

Ikona docxKlauzula przyznanie pomocy żywnościowej (tłumaczenie), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.46 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna - Dodatek Węglowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.73 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna zakup węgla po cenach preferencyjnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.64 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna dla osób zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.54 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna - wniosek o refundację podatku VAT gazowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.63 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna dodatek elektryczny do gospodarstw domowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.04 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna dodatek do gospodarstw domowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.16 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna RODO w ramach programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.46 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.37 KB]

Ikona pdf Klauzula informacyjna - Umowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 45,64 kB ]

Ikona docx Klauzula informacyjna -rekrutacja dla pracowników, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 12,60 kB ]

Ikona docx Klauzula informacyjna - Pracownik, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 12,85 kB ]

Ikona docx Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 14,74 kB ]

Ikona docx Klauzula informacyjna-Zgoda Obowiązek Informacyjny, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 18,28 kB ]

Ikona docx Klauzula informacyjna rodo w ramach programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 13,46 kB ]

 

 

 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne