, Imieniny:

Dokumenty do pobrania Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [127.69 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [96.58 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [99.75 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [120.94 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [102.68 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [121.12 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [108.29 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [261.28 KB]

Ikona PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [104.58 KB]

Ikona PDFOświadczenie o dochodach - ZSR-05, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.40 KB]

Ikona PDFOświadczenie o wielkości gopodarstwa rolnego ZSR-07, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.44 KB]

Ikona PDFOświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.44 KB]

Ikona docWniosek o dodatek weglowy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [114.50 KB]

Ikona docxWniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.59 KB] 

Ikona pdfKlauzula informacyjna do dokumentu - Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [453.58 KB]

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne