, Imieniny:

Powiat lubelski zaprasza do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019, realizowanego w formie specjalistycznego poradnictwa dofinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Powiat lubelski zaprasza do  udziału w programie  „Opieka wytchnieniowa"- edycja  2019, realizowanego w formie  specjalistycznego poradnictwa  dofinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3-10-2019

Działania w ramach programu skierowane są do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i polegać mają na świadczeniu specjalistycznego poradnictwa tj.:

  • poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego,
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Powiat Lubelski obejmie programem opieki wvtchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa osoby, z których każda może skorzystać z pomocy specjalistów, którzy wesprą te osoby w codziennych zmaganiach swoją fachową wiedzą, w wymiarze 240 godzin na jedną osobę, do dnia 31 grudnia 2019 r.


Z programu mogą skorzystać także osoby, które w ramach ministerialnego programu, w swoich gminach będą korzystać z innego modułu tego programu, tj. opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, jednak w takiej sytuacji łączne wsparcie nie może przekroczyć 240 godzin.


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, z Panią Ewetiną Hajdarowicz, tel. 81 442 10 18 w. 18

 

 

Powiat lubelski zaprasza do udziału, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.03 KB]

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne