, Imieniny:

Przycisk Sieci Życia

Przycisk Sieci Życia 13-12-2018

Stowarzyszenie "Krajowa Sieć Ratunkowa" oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.

Rozwiązanie to - przycisk Sieci Życia - jest niezbędne w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli. W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowanego zagrożenia służbom, które podejmują skuteczną interwencję.
 
Ze szczegółowymi informacjami na temat Sieci Życia można się zapoznać na stronie internetowej stowarzyszenia www.ratownictwo.org
 
Przycisk
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne