, Imieniny:

Projekt „Wykwalifikowane Lubelskie”

Mężczyzna w białej koszuli i czerwonym krawacie prezentuje się przed publicznością, wznosząc dłoń, uśmiechający się i wskazujący palcem. 25-06-2024

Szanowni Państwo, W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizujemy projekt „Wykwalifikowane Lubelskie".

Działania przewidziane w projekcie:

 1.  IDENTYFIKACJA POTRZEB - wsparcie zakończone będzie opracowaniem lub aktualizacją dla każdego Uczestnika/czki Projektu Indywidualnego Planu Działania dopasowanego do jego/jej potrzeb, oczekiwań i możliwości.
 2. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – podwyższenie i dopasowanie kwalifikacji zawodowych UP, które będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP i dostosowane do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Przykładowe proponowane szkolenia zawodowe:
 3. POŚREDNICTWO PRACY – jego celem jest udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a także udzielanie UP pomocy związanej z poruszaniem się po lokalnym/regionalnym rynku pracy w procesie adaptacji do jego warunków.
 4. 3-miesięczny STAŻ ZAWODOWY – w wymiarze 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych dziennie ; celem wsparcia jest zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do adaptacji do lokalnego rynku pracy i zwiększenia swoich szans na stabilne zatrudnienie.


W trakcie objęcia wsparciem w projekcie oferujemy:

 

 • Ubezpieczenie podstawowe oraz NNW
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 11,94 zł brutto/godzinę dydaktyczną uczestnictwa w szkoleniu
 • Stypendium stażowe w wysokości 1 790,28 zł brutto/miesiąc stażu
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze
 • Catering na szkoleniach w postaci obiadu oraz serwisu kawowego
 • Certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje zawodowe

Grupę docelową stanowić będzie 20 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, z czego 15 osób stanowić będą kobiety, a pozostałych 5 mężczyźni. Wśród tej grupy znajdą się osoby spełniające poniższe kryteria:

 

 • Osoby bezrobotne  - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, osoby zarejestrowane w urzędzie pracy.
 • Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.
   

 


Zwracamy się do Państwa z prośba o udostępnienie informacji o projekcie w swojej instytucji (np. zamieszczenie informacji na stronie internetowej lub przekazanie zaproszenia do udziału w projekcie potencjalnym beneficjentom).


Zapraszamy do kontaktu:


ul. Długa 5/116, 20-346 Lublin,
telefon: 694-211-774

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne