, Imieniny:

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Baner promocyjny projektu "DZIECKO + PRACA = TO SIĘ OPŁACA!" z logo Fundacji Europejskiej, Unii Europejskiej i „Lubelskiej Szkoły Biznesu”. 20-05-2024

DZIECKO + PRACA - TO SIĘ OPŁACA!

FELU.09.04-IP.02-0023/23

Celem projektu jest poprawa sytuacji zatrudnieniowej i umożliwienie godzenia życia zawodowego z prywatnym 30 osób w szczególności kobiet (min. 27 kobiet), pozostających bez zatrudnienia i biernych zawodowo, zamieszkujących powiat lubelski: Bełżyce, w tym
m. Bełżyce, Bychawa w tym m. Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów,
Wólka, Wysokie, Zakrzew znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu trudności godzenia życia zawodowego z obowiązkami opiekuńczymi tj. sprawujących opiekę nad co najmniej 1 dzieckiem w wieku do lat 7 / osobą zależną poprzez kompleksową
aktywizację zawodową i wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem / osobą zależną.

CO OFERUJEMY:

 • Identyfikacja potrzeb z IPD
 • Wsparcie w zakresie sprawowania
 • opieki nad dzieckiem / os. zależną
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe (max. dla 15 UP)
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania
 • pracy z pośrednictwem pracy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.03.2024 r. - 30.11.2024 r.

ZAPEWNIAMY:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Refundację kosztów opieki instytucjonalnej (żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka opieki)

 

Opis zdjęcia 1: Plakat informacyjny Fundacji Do Zobaczenia z czerwono-niebieskim tłem, prezentujący projekt "Dziecko + Praca = To się opłaca!" z tekstem i szczegółami projektu.

Opis zdjęcia 2: Grafika na plakacie z ikonami i datami projektu, wyróżniającymi cele, grupy docelowe, działania projektowe i dane kontaktowe fundacji.
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne