, Imieniny:

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

logo urzad pracy 4-04-2024

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza niepełnosprawne osoby zarejestrowane w Urzędzie jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków trwa od dnia 02.03.2024 r. do 16.04.2024 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji to kwota do 50.000 zł. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: sow.pfron.org.pl

Dodatkowych informacji udziela:

P. Beata Makaruk pod nr. tel.: 81 745 18 16 (wew. 259)
adresem email: b.makaruk@puplublin.pl

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne