, Imieniny:

Temperatura powietrza spadająca w nocy poniżej 0 stopni C, stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

bezdomny w schronisku i dłonie z kubkiem 8-11-2023

Na wychłodzenie organizmu najbardziej narażone są osoby bezdomne, samotnie mieszkające i starsze wymagające wsparcia pracowników pomocy społecznej.

Apelujemy do wszystkich o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie działa bezpłatna, całodobowa infolinia – 987, obsługiwana przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod tym numerem, szczególnie w okresie zimowym, można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego. Pracownicy obsługujący infolinię współpracują ze służbami w celu udzielenia wsparcia osobom bezdomnym. Można również zadzwonić pod numer alarmowy - 112 .

Schronienie w okresie zimowym bezdomni mogą znaleźć w noclegowniach, ogrzewalniach i schroniskach oferujących czasowy pobyt i opiekę wspomagającą. Poniżej znajduje się rejestr wszystkich placówek :

Wykaz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne