, Imieniny:

Nabór wniosków do Programu MRiPS "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Osoba na wózku inwalidzkim z asystentem 31-10-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie informuje, że został ogłoszony nabór wniosków do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH www.niepelnosprawni.gov.pl

 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce: Programy.

Zgłoszeń do programu należy dokonać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Borzechowie. 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne