, Imieniny:

Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027

żywność w kartonie 25-10-2023

Lubelski Zarząd Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus-podprogram 2023.

Grafika dofinansowania

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową w ramach programu FEPŻ mogą być nią objęte jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniając przy tym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1.823, 60 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
  • 1.410, 00 zł dla osoby w rodzinie. 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy powinny zgłosić się po skierowanie do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie. Należy przedstawić swój dochód za miesiąc poprzedzający ten, w którym został złożony wniosek. Skierowania są wydawane na bieżąco.

Termin dystrybucji żywności będzie odbywał się od grudnia 2023 r. do października 2024 r. 

 

WAŻNE!

Osoby, które korzystały z POPŻ we wcześniejszych latach i są zainteresowane dalszą pomocą powinny również złożyć nowe oświadczenie.

 


Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: 

https://www.gov.pl/web/kowr/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027-fepz

 

 

 

 

 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne