, Imieniny:

Inspektor Ochrony Danych

Osoba z dokumentami 8-02-2023

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Pana Adama Walczuk, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu inspektor@cbi24.pl

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne