, Imieniny:

INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM

Węgiel 19-08-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane z dniem 17-08-2022r.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz na stronie internetowej Ośrodka

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r. po tym dniu wnioski nie będą rozpatrywane.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy przyznawany jest bez względu na osiągane przez rodzinę dochody.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Ikona docWniosek o dodatek węglowy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [114.50 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.73 KB]

 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne