, Imieniny:

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Asystent z osoba niepełnosprawną 28-02-2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DOFINANSOWANIE 132 900,00 zł.

 
Flaga i Godło Polski
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie informuje, że Gmina Borzechów przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 132 900,00 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne