, Imieniny:

UWAGA!!!

Logo Dobry strat 30-06-2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1092, w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, organem odpowiedzialnym za realizację zadania od 1 lipca 2021 r. będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. około godziny 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borzechów będzie urzędował pracownik oddelegowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który założy konto na PUE ZUS, oraz będzie asystował przy złożeniu wniosku na „Dobry Start”.

 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne