, Imieniny:

INFORMACJA

500+ 21-01-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:

  • od 01.02.2021 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego (za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU Emp@tia oraz bankowości elektronicznej);
  • od 01.04.2021 r. w postaci tradycyjnej (papierowej).

 

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021 r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres 2021/2022 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie do miesiąca złożenia wniosku.

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne