, Imieniny:

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Osoba podpisująca dokument 6-11-2020

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

GOPS.261.6.2020

Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

WYKONANIA USŁUGI DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH

NA TERENIE GMINY Borzechów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

Zamówienie o równowartości poniżej 30.000 EURO

 

Została wybrana oferta firmy:

PPHU „BAJAKAR“ Wioletta Mazik

ul. B. Dzikowskiego 1; 23-250 Urzędów

Cena wybranej oferty wynosi:

2 dni w tygodniu, (zupa + pieczywo + kompot), w kwocie netto =2.78zł ; brutto=3.00 zł,

3 dni w tygodniu, (drugie danie + kompot) w kwocie netto=6.02zł; brutto=6.50zł,

5 dni w tygodniu (dwa dania + kompot) w kwocie netto= 7,41zł; brutto= 8.00zł

 

Podpisanie umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania nastąpi
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie w terminie wskazanym przez zamawiającego.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta

Adres oferenta

Cena oferty ogółem

1.

PPHU „BAJAKAR“ Wioletta Mazik

ul. B. Dzikowskiego 1; 23-250 Urzędów

2 dni w tygodniu, (zupa + pieczywo + kompot), w kwocie netto =2.78zł; brutto=3.00 zł,

3 dni w tygodniu, (drugie danie + kompot) w kwocie netto=6.02zł; brutto=6.50zł,

5 dni w tygodniu (dwa dania + kompot)
w kwocie netto= 7,41zł; brutto= 8.00zł

 

Ikona pdfZawiadomienie o wyniku postępowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [318.31 KB]

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne