, Imieniny:

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 30-10-2020

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na COVID-19 w regionie, w tym na terenie naszej Gminy, od dnia 2 listopada br. następuje ograniczenie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Dokumenty kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie  należy składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej GOPS Borzechów dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jeśli osoba posiada konto na w/w platformie, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.
W sprawach niecierpiących zwłoki, dokumenty należy pozostawiać w pojemniku umieszczonym na parterze siedziby Urzędu Gminy Borzechów. Formularze wniosków dostępne są na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem http://gopsborzechow.pl/dokumenty-do-pobrania/ , w przypadku braku stosownego wniosku prosimy o kontakt na poniższe nr telefonów.
Obsługa informacyjna interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  prowadzona będzie za pomocą poczty elektronicznej (borzechow@ops.pl ).
                          
WYKAZ TELEFONÓW:
 
-   81- 5111401 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
                                                                                     kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie 
                                                                                                                                            Anna Mierzwa 
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne