, Imieniny:

Uwaga PILNE

500+ na granatowym tle 8-07-2020

GOPS Borzechów przypomina, iż osoby obecnie pobierające świadczenie wychowawcze (500+) mają przyznane prawo do świadczenia do 31.05.2021 r. i NIE powinny teraz składać wniosków.

W/w osoby będą składały wnioski na okres świadczeniowy 2021/2022 w terminach:
 
1. od 01.02.2021 r. - elektronicznie;
2. od 01.04.2021 r. - papierowo.
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne